• بوت کوئل EF7
  ۵۸۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI5008
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • مقاومت دمایی : 60- تا 200 درجه سانتی‌گراد
  • مقاوم در برابر : آب ، روغن و دوده
  بیشتر +
 • بوت کوئل زانتیا
  ۶۴۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI5007
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • مقاومت دمایی : 60- تا 200 درجه سانتی‌گراد
  • مقاوم در برابر : آب ، روغن و دوده
  بیشتر +
 • بوت کوئل مگان متوسط (ELDOR)
  ۶۲۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI5006
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • مقاومت دمایی : 60- تا 200 درجه سانتی‌گراد
  • مقاوم در برابر : آب ، روغن و دوده
  بیشتر +
 • بوت کوئل ال 90 کوتاه (VALEO)
  ۵۲۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI5005
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • مقاومت دمایی : 60- تا 200 درجه سانتی‌گراد
  • مقاوم در برابر : آب ، روغن و دوده
  بیشتر +
 • بوت کوئل ال 90 کوتاه (BERO)
  ۵۲۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI5004
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • مقاومت دمایی : 60- تا 200 درجه سانتی‌گراد
  • مقاوم در برابر : آب ، روغن و دوده
  بیشتر +
 • بوت کوئل 206 (TU5)
  ۵۶۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI5002
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • مقاومت دمایی : 60- تا 200 درجه سانتی‌گراد
  • مقاوم در برابر : آب ، روغن و دوده
  بیشتر +
 • بوت کوئل رانا
  ۵۶۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI5003
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • مقاومت دمایی : 60- تا 200 درجه سانتی‌گراد
  • مقاوم در برابر : آب ، روغن و دوده
  بیشتر +
 • بوت کوئل 206 (TU3)
  ۵۰۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI5001
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • مقاومت دمایی : 60- تا 200 درجه سانتی‌گراد
  • مقاوم در برابر : آب ، روغن و دوده
  بیشتر +
 • وایر شمع نیسان یورو 2 دوگانه سوز
  ۹۹۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBC3008
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • قطر وایر : 8mm
  • سوکت : برنجی
  • مقاومت الکتریکی : 5000 الی 6000 اهم بر متر
  بیشتر +
 • وایر شمع MVM X33 - 530 - 550 - 315
  ۱۵۰۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI3017
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • قطر وایر : 7mm
  • سوکت : برنجی
  • مقاومت الکتریکی : 5000 الی 6000 اهم بر متر
  بیشتر +
 • وایر شمع MVM 110 چهار سیلندر
  ۱۵۰۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI3016
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • قطر وایر : 7mm
  • سوکت : برنجی
  • مقاومت الکتریکی : 5000 الی 6000 اهم بر متر
  بیشتر +
 • وایر شمع MVM 110 سه سیلندر
  ۱۳۰۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI3015
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • قطر وایر : 7mm
  • سوکت : برنجی
  • مقاومت الکتریکی : 5000 الی 6000 اهم بر متر
  بیشتر +
 • وایر شمع ریو
  ۱۳۵۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI3014
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • قطر وایر : 7mm
  • سوکت : برنجی
  • مقاومت الکتریکی : 5000 الی 6000 اهم بر متر
  بیشتر +
 • وایر شمع وانت مزدا CC2000
  ۱۱۵۰۰۰۰ریال
  ویژگی‌های محصول
  • شماره فنی : NBI3013
  • دارای روکش : تمام سیلیکونی
  • قطر وایر : 7mm
  • سوکت : برنجی
  • مقاومت الکتریکی : 5000 الی 6000 اهم بر متر
  بیشتر +